Logo-white

Όροι Χρήσης

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας www.i-stories.com και χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θεωρείται αυτομάτως ότι έχετε αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων.


Η ιστοσελίδα μας www.i-stories.com παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες, ως έχει, από την εταιρεία ΑΜΚΕ Κανθαρος – θέατρο act που εδρεύει στην Αγιου γεωργιου 72 & Γεροκωστοπούλου, Πατρα (εφεξής η «Εταιρεία»).

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Κάθε χρήστης μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης / χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση μέσω αυτού οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Δικαίωμα Τροποποίησης

Η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

Δήλωση Αποποίησης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών τρίτων που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, ουδόλως όμως εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς τυχόν ζημιογόνες εφαρμογές τρίτων οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση τυχόν συμβατικών υποχρεώσεών της, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

Σύνδεσμοι Παραπομπής

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ουδένα ασκεί έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής.

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2021. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.